Aanmaanservice

Aanmaanservice.nl is er voor alle ondernemers en verenigingen met 1 factuur per jaar tot 10.000 facturen per maand, met behulp van de juiste kennis en inzet.

U kunt er voor kiezen om volledig zelf aan te manen u kunt er ook voor kiezen om het geheel of gedeeltelijk uitbesteden!

Aanmaanservice.nl is er voor alle ondernemers en verenigingen met 1 factuur per jaar tot 10.000 facturen per maand, met behulp van de juiste kennis en inzet.
Door de inzet van de juiste oplossingen zijn vaak de banken/financieringsmaatschappij en verzekeringen niet meer nodig en bespaart de ondernemer veel geld.
Een openstaande factuur hoeft voor geen enkele ondernemer meer een hoofdpijn of stress meer te zijn.

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986 of e-mail vrijblijvend naar info@aanmaanservice.nl

Onze tool/software stelt je in staat om eenvoudig de cash flow te managen en te optimaliseren tegen betaalbare prijzen.
In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, aanmanen, dispuutmanagement en de klantrelatie met de betalende en niet betalende klanten.

  • Geautomatiseerde workflows
  • Segmentatie
  • Aanmanen via email/post/telefoon
  • Dispuut management
  • Verwerken en automatiseren kredietinformatie
  • Betalen met Ideal
  • Rapportages
  • Automatisering  (+500 koppeling met ERP/Boekhoud Systemen)
  • Webbased versies en Onsite oplossingen

 

Heeft u vragen ?  Bel met 085 – 2500986 of e-mail vrijblijvend naar info@aanmaanservice.nl

Debiteurenbeheer is een vak apart. De complexiteit van de commerciële, administratieve en juridische elementen dienen met elkaar in overeenstemming  te zijn. Aanmaanservice.nl bied de kennis en kunde in één oplossing voor de ondernemer, waardoor ondernemers hier zelf geen omkijken meer naar hebben. De aangeleverde facturen worden stuk voor stuk betaald.

Krediet  in crisistijd

De kredietlimieten van veel ondernemers is de laatste tijd omlaag bijgesteld. Veel nieuwe kredietlimieten en aanvragen worden geweigerd door de banken.  Ondernemers dienen op zoek te gaan naar andere methoden om hun CASHFLOW op peil te houden. Hierdoor komt er vaak extra focus te liggen  op nieuwe klanten en de openstaande facturen. Deze openstaande facturen zijn vaak een doorn in het oog voor veel ondernemers, maar het ontbreekt velen aan tijd of kennis om hier zelf voldoende actie op te ondernemen.

Dienstverlening Aanmaanservice

Aanmaanservice.nl beleeft een vliegende start, juist tijdens de huidige financiële crisis. Ondernemers vertellen elkaar over onze dienstverlening en vele accountants/boekhouders  bevelen onze oplossingen aan. 
“Het aantal opdrachtgevers loopt sinds de recente start flink op, met name nu veel MKB’ers hun inkomsten en kapitaal hard nodig hebben. Kredieten worden nog nauwelijks verstrekt, waardoor openstaande facturen tot vervelende problemen kunnen leiden. Aanmaanservice.nl neemt het volledige debiteurenbeheer uit handen, zodat ondernemers daar zelf geen omkijken naar hebben. Uiteraard wordt er gekeken naar de juiste toonzetting naar klanten toe anders als een reguliere incassozaak. Een Klant blijft een klant en wordt bij ons geen dossiernummer”, aldus Richard Wanrooij van Aanmaanservice.nl.
Aanmaanservice.nl is er voor alle ondernemers en verenigingen met 1 factuur per jaar tot 10.000 facturen per maand, met behulp van de juiste kennis en inzet. Door de inzet van de juiste oplossingen zijn vaak de banken/financieringsmaatschappij en verzekeringen niet meer nodig en bespaart de ondernemer veel geld. Een openstaande factuur hoeft voor geen enkele ondernemer meer een hoofdpijn of stress meer te zijn.

Over Aanmaanservice.nl

Aanmaanservice.nl kan het volledige debiteurenbeheer uit handen nemen, om er op die manier voor te zorgen dat facturen op tijd betaald worden en de CASHFLOW binnen de onderneming op peil blijft. 
De administratiekantoren en accountantskantoren voeren het debiteurenbeheer over het algemeen niet of nauwelijks uit en het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder leidt al snel tot het verliezen van klanten.  Ondernemers missen zelf vaak de tijd of kunde, waardoor Aanmaanservice.nl inspeelt op een deze belangrijke behoefte. De juiste toonzetting in de brieven zorgt voor een gezonde betalingsdrang bij klanten waardoor ondernemers hun facturen betaald zien worden.
Credit Management | Debiteurenbeheer | Kredietinformatie | Kredietlimieten